Delier

 • aard, duur, beloop, fluctuatie over de dag
 • Andere vragen:
  – koorts
  – hoesten, dyspneu
  – mictieklachten, urineretentie
  – buikklachten,  obstipatie
  – recent trauma
  – medische ingreep
  – immobiliteit
  – visus- en gehoorbeperking
  – slaaptekort
  – vochtinname
  – nieuwe medicatie
  – alcohol-, nicotine- of cannabisonttrekking