Denken aan zelfdoding

Algemeen

Denken aan zelfmoord heeft bijna nooit 1 oorzaak. Er kunnen verschillende dingen zijn die de kans groter maken dat u aan zelfmoord denkt:

 • Somber zijn en veel stress hebben
 • Geen hoop meer dat het beter wordt
 • Gevoelig zijn voor denken aan zelfmoord
 • Gevolg van deze dingen samen

Door 2 of meer van deze dingen samen kunt u gaan denken aan zelfmoord.

Beleid

Praat met iemand

U kunt praten met:

 • iemand die u vertrouwt
  Bijvoorbeeld uw partner, iemand in uw familie of een vriend. Of iemand van uw school, werk, sportclub, kerk of moskee.
 • uw psycholoog of psychiater
 • uw huisarts
 • iemand van de hulpdienst 113
  U kunt chatten op 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis). Dit is anoniem.

Neem geen alcohol en drugs

Probeer beter om te gaan met stress

Als u steeds denkt aan zelfmoord geeft dat veel stress. Leren om beter om te gaan met stress kan u helpen om minder negatief te gaan denken. U kunt bijvoorbeeld deze dingen doen:

Maak een veiligheidsplan

U kunt zelf een veiligheidsplan maken. Door dit plan merkt u op tijd dat het niet goed met u gaat. U schrijft in dit plan ook wat u kunt doen als u zich heel rot voelt. En wie u kunt bellen voor hulp.

Ga in gesprek met een hulpverlener

Huisarts of praktijkondersteuner.

Psycholoog (psychotherapie)

U kunt ook een app

op uw telefoon zetten. In die app zet u:

 • wat ervoor kan zorgen dat u niet opeens heftige klachten krijgt
 • wat u kunt doen als u wel opeens heftige klachten heeft

Medicijnen

Soms kunnen medicijnen helpen. Bijvoorbeeld als u een (manische) depressie heeft of gevoelig bent voor psychoses. Of als u erg angstig bent.

Naar een ziekenhuis

Als uw situatie niet veilig is, kunt soms het beste een tijdje naar een (psychiatrisch) ziekenhuis. Dat besluit wordt samen met u genomen, als dat kan.

Bijlagen

Meer informatie:

Adviezen aan naasten: 

 • Help uw naaste om hulp te zoeken.
  Zoals hulp van de huisarts of de hulpdienst nl Of hulp en steun van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, bijvoorbeeld in een online zelfhulp-groep.
 • Probeer er samen over te praten.
  Durf vragen te stellen zoals: Welke problemen heb je? Wat denk je allemaal? Wat voel je?
 • Luister vooral heel goed.
  Probeer echt te begrijpen wat uw naaste tegen u zegt.
 • Geef geen oordeel.
  Het helpt uw naaste niet als u zegt wat u ervan vindt.
 • Kom niet meteen met oplossingen of tips.
  Het is logisch dat u wilt helpen. Maar uw naaste kan dan denken dat u het probleem niet serieus genoeg neemt. Of dat u denkt dat u het ‘wel even oplost’.
 • Ben er gewoon en neem de tijd. Doe en zeg aardige en lieve dingen.
  Ga bijvoorbeeld echt naast uw naaste zitten, als dat kan.
 • Bespreek samen hoe u kunt merken dat het slechter met uw naaste gaat.
  Wat doet of zegt uw naaste als het denken aan zelfmoord erger wordt?
 • Blijf vragen of uw naaste denkt aan zelfmoord. Ook als het weer beter lijkt te gaan.
  Wacht niet tot uw naaste er zelf over gaat praten. Of tot het echt niet goed gaat.
 • Help uw naaste met dingen.
  Bijvoorbeeld met koken of de administratie doen.
 • Vraag of uw naaste wil praten of liever iets anders wil.
  Bijvoorbeeld samen een wandeling maken, muziek luisteren of juist stil zijn en niets hoeven.
 • Probeer ervoor te zorgen dat uw naaste geen drank of drugs neemt.
  Drank en drugs maken de kans groter dat iemand iets doet zonder er goed over na te denken.

Referentie: Thuisarts