DPP4-remmers

Werking:

 •  Stimuleert insulinesecretie en remt glucagonafgifte op glucoseafhankelijke basis

Bijwerkingen:

 • Gewichtstoename (ca 0,5-1,0 kg)
 • Mogelijk: (fatale) pancreatitis, (acute) nierfunctiestoornis, interstitiële longziekten, gastro-intestinale bijwerkingen

Contra-indicatie:

 • Ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 10 ml/min/1,73 m2)
 • Ernstige leverfunctiestoornis
 • Ernstig hartfalen (saxagliptine)
 • Pancreatitis in voorgeschiedenis
 • Combinatie met ACE-remmer bij angio-oedeem in voorgeschiedenis

Aandachtspunten:

 • HbA1c-daling: 7-9 mmol/mol
 • Kans op hypoglykemieën: geen
 • Continueer de metformine en het sulfonylureumderivaat.
 • Overweeg de dosering van het sulfonylureumderivaat te verlagen om hypoglykemie te voorkomen.
 • Het combineren van DPP4-remmers en GLP1-agonisten is niet zinvol.
 • Start geen DPP4-remmers bij een HbA1c ≥ 15 mmol/mol boven de streefwaarde;
  – het glucoseverlagende effect van DPP4-remmers is dan te beperkt.
  – start bij deze patiënten met (middel)langwerkende insuline (bij voorkeur NPH-insuline).
 • Behandeling met een DPP4-remmer kan een alternatief zijn voor eenmaal daags insuline als:
  – de patiënt grote bezwaren heeft tegen spuiten
  – als spuiten en zelfcontrole moeilijk uitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld bij ouderen)
  – als het vermijden van hypoglykemieën van groot belang is (bijvoorbeeld verkeersdeelnemers)

Stofnaam: Sitagliptine Tablet 25/50/100 mg
Startdosering
  – 1 dd 100 mg 
Maximale dosering
  -100 mg/dag
Dosering bij verminderde nierfunctie
– eGFR 10-30 ml/min/1,73 m2: 1 dd 25 mg
–  eGFR 30-50 ml/min/1,73 m2: 1 dd 50 mg
Gebruiksadvies
  – 1dd

Evalueer de effectiviteit van de behandeling na 6 maanden.

 • Indien de behandeling onvoldoende effectief is (daling HbA1c < 5 mmol/mol): staak de DPP4-remmer en start eenmaal daags insuline (eventueel GLP1-agonist bij een BMI ≥ 30 kg/m2
 • Indien de behandeling wel effectief is (daling HbA1c ≥ 5 mmol/mol), maar de streefwaarde niet wordt behaald, bespreek dan met de patiënt of overstappen naar een van de andere middelen wenselijk is.
 • Indien de behandeling aanvankelijk effectief was, maar het HbA1c na verloop van tijd oploopt tot boven de streefwaarde: staak de DPP4-remmer en start eenmaal daags insuline (eventueel GLP1-agonist bij een BMI ≥ 30 kg/m2).