Eetbuistoornis

Algemeen

Bij een eetbuistoornis of wel binge eating disorder (BED) heb je regelmatig eetbuien. Tijdens een eetbui eet je heel veel achter elkaar, vaak in snel tempo. Je bent de controle dan helemaal kwijt: je hebt het gevoel dat je niet kunt stoppen. Over de eetbuien voel je je heel naar.

Symptomen

 • Minstens 1 keer per week een eetbui.
 • Tijdens een eetbui raak je de controle kwijt over wat en hoeveel je eet.
 • Soms kun je je alles eten wat je kunt vinden.
 • Je hebt eigenlijk niet echt trek, maar eet door tot je je vervelend voelt.
 • Vaak snel eten.
 • Stiekem eten, op momenten dat niemand het ziet.
 • Na een eetbui voel je je vaak stom, lelijk, somber of schuldig.
 • Soms aankomen.

Oorzaken

Risicofactoren:

Erfelijkheid

Omgevingsfactoren

 • opgegroeid in een gezin waar veel gegeten wordt of waar eten werd gebruikt als beloning of om te troosten.
 • VG met pesten, mishandeling, seksueel misbruik of het verlies van een dierbare vriend.

Psychische oorzaken

 • Je denkt negatief over jezelf
 • Eten kan voelen als een oplossing voor hun negatieve gevoelens.

Gevolgen

Lichamelijke gevolgen

 • Je maag zet uit, waardoor het steeds langer duurt voordat je ‘vol’ bent.
 • Overgewicht.
 • Diabetes mellitus
 • Hypertensie
 • hoog cholesterolgehalte.
 • Oedeem.

Psychische gevolgen

 • Somberheid of depressief, minderwaardig of angstig.
 • Soms veel alcohol drinken of drugs gebruiken om je beter te voelen.

Sociale gevolgen

 • Problemen met je partner, familie en/of vrienden.
 • Problemen op werk of school.
 • Geldproblemen
 • Je hebt minder plezier in de dingen die je eigenlijk graag doet.
 • Je schaamt je en trekt je steeds meer terug. Je voelt je heel alleen.

Diagnose

Anamnese

 • Hoe vaak en hoeveel je eet.
 • Of je eetbuien hebt en daarna wel of niet overgeeft.
 • Hoe je over je lichaam denkt.
 • Of je bent aangekomen of afgevallen.
 • Of je lichamelijke klachten hebt.
 • Hoe je over jezelf denkt.
 • Hoe je je voelt (ben je bijvoorbeeld moe of somber?).
 • Of en welke medicijnen je gebruikt (ook laxeermiddelen).
 • Of en hoeveel drugs of alcohol je gebruikt.
 • Wanneer en hoeveel je sport of beweegt.

Lichamelijk onderzoek: lengte, gewicht, bloeddruk en hartslag

Aanvullend onderzoek: soms bloed en urineonderzoek

Beleid

Voorlichting:

– Vraag op tijd om hulp.
– Probeer er ook over te praten met mensen die je goed kent.
– Realiseer je dat je niet de enige bent.

Behandeling via gespecialiseerd centrum, bijvoorbeeld een ggz-instelling:

Tijdens de behandeling werk je aan je herstel. Het is vooral belangrijk dat je zelf weer controle krijgt over je leven en je eetgedrag, dat je je eigen kracht terugwint. Dit doe je in de eerste plaats zelf, maar ook mensen in je omgeving zoals familie en vrienden kunnen je hierbij helpen.

Cognitieve gedragstherapie

 • Samen met een psycholoog onderzoeken hoe je denkt over jezelf, je eetgedrag en je lichaam. Welke ideeën en verwachtingen heb je? Helpen ze je? Kloppen ze met de werkelijkheid?
 • Je leert anders denken waardoor je je ook beter gaat voelen. Je ontdekt bijvoorbeeld dat je je eetbuien wél onder controle kunt krijgen, of dat je er met een bepaald gewicht toch goed uitziet.
 • Daardoor is het ook weer gemakkelijker om gezonder of minder te gaan eten.

Interpersoonlijke therapie

Soms raadt de behandelaar interpersoonlijke therapie aan.

 • In deze therapie leer je beter omgaan met andere mensen.
 • Je leert hoe je problemen op tijd ontdekt en aanpakt.
 • Je zelfvertrouwen wordt groter waardoor de eetbuien afnemen.
 • In deze therapie besteed je dus geen aandacht aan de eetbuien zelf.

Leefstijl

 • Het is ook belangrijk aandacht te besteden aan je leefstijl.
 • Heb je overgewicht door de eetbuistoornis? Dan is het belangrijk om af te vallen en te leren hoe je gezond kunt eten en bewegen.
 • Je kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij een diëtist. Dit kan al tijdens of vlak na de therapie.

Andere behandelingen

Er zijn ook nog andere behandelingen mogelijk, bijvoorbeeld:

 • begeleiding in een groep of via internet
 • een vorm van vaktherapie zoals danstherapie of psychomotorische therapie. Bij psychomotorische therapie gaat het om hoe jij je lichaam ervaart en hoe je beweegt.
 • Medicijnen zoals antidepressiva, bijvoorbeeld fluoxetine, citalopram of paroxetine.

Bijlagen

Meer informatie over de eetbuitstoornis en behandelingen:

Patiëntenorganisaties en websites voor mensen met een eetbuistoornis:

 • WEET , een patiëntenorganisatie voor mensen met een eetstoornis en de mensen om hen heen
 • Proud2Bme, een website voor jonge meiden met problemen met eten en met hun zelfbeeld
 • 99gram een website over eten, uiterlijk en gewicht voor (jonge) meiden met eetproblemen

Vind iemand die je kan helpen:

 • Vind een therapeut
 • die kan helpen bij een eetbuistoornis.
 • Op dietisten-eetstoornissen.nl
 • staan diëtisten die mensen met een eetstoornis helpen.
 • Ixta Noa is een organisatie waar je hulp kunt krijgen van mensen die ervaring hebben met dezelfde ziekte als jij. Bijvoorbeeld met online (zelf)hulp of een zelfhulpgroep.

Online therapie:

 • Eten de Baas cognitieve gedragstherapie via internet voor volwassenen met een eetbuistoornis

Informatie voor scholen, professionals, familie en vrienden:

Geschreven door: H.I.Uslu, huisarts