Koortsstuip

Algemeen

Een koortsstuip is een epileptische aanval die alleen bij koorts optreedt.
– Een koortsstuip kan optreden bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 6 jaar.
– Het komt vaker voor rond de leeftijd van 1,5 jaar.
– In Nederland hebben 2 tot 5 van de 100 kinderen ooit in hun leven een koortsstuip gehad.
– Koortsstuipen zijn niet te voorkomen.
– De hoogte van de koorts en ook het krijgen van een koortsstuip zeggen niets over de ernst van de infectie.
– Kinderen overlijden niet aan een gewone koortsstuip.
– Een gewone koortsstuip zal de hersenen niet beschadigen, ook niet als het kind opnieuw een koortsstuip krijgt.

Symptomen

– Ze kunnen enkele tot 15 minuten duren en gaan vanzelf over.
– Het kan zijn dat uw kind even ophoudt met ademen.
– Na de koortsstuip is het vaak nog even suf en niet goed te wekken.
– Een uur na het begin van de koortsstuip is uw kind weer helder en aanspreekbaar. Ze kunnen nog tijdje huilen en onrustig zijn.

Oorzaken

Het ontstaat meestal aan het begin van een koortsperiode, als de koorts net begint op te komen.

Diagnose

Op basis van klinische kenmerken.

Beleid

Adviezen:

– Probeer rustig te blijven.
– Leg het kind op de zij zodat het zich niet kan verslikken.
– Zorg dat het kind niet kan vallen en zich niet kan stoten of bezeren.
– Bel dan direct de huisarts, ook al is het schokken misschien al gestopt.
– Kijk of uw kind aan béide armen en benen of alleen aan één arm of been trekkingen heeft.

Medicatie:

Als koorststuip nog niet gestopt:

Diazepam rectaal 0,25–0,5 mg/kg lichaamsgewicht. 20 mg per keer; zonodig na 10 min nog 10 mg; bij ouderen dosering halveren. Vervolgens kan de dosering iedere 12 uur worden herhaald.

Midazolam neusspray

Paracetamol helpt niet om een koortsstuip te stoppen of te voorkomen.

Verdere onderzoeken

Soms verloopt een koortsstuip anders dan een ‘gewone’ koortsstuip. Er is dan verder onderzoek nodig in het ziekenhuis. Dit gebeurt:

  • als het kind jonger is dan 6 maanden of 6 jaar en ouder
  • als de schokken meer dan 15 minuten duren
  • als hetkind geen diazepam heeft gehad én een uur na het begin van de schokken nog steeds niet helemaal helder is
  • als de schokken alleen aan één arm of been optreden
  • als hetkind in één koortsperiode meerdere koortsstuipen krijgt
  • als hetkind in het verleden een aandoening van het zenuwstelsel heeft gehad.

Bijlagen

Meer informatie:

Bij kinderen van 6 jaar en ouder komen koortsstuipen niet meer voor. Het kind groeit er als het ware overheen. Heel soms zijn de schokken het eerste teken van een hersenvliesontsteking.

Referentie: Thuisarts