Minder zien bij kinderen

Algemeen

Op het consultatiebureau onderzoekt de jeugdarts de ogen van uw kind een paar keer. Het is belangrijk dat u naar deze controles gaat.

Verziend

Kinderen van 0 tot 6 jaar die niet scherp zien, zijn meestal verziend. Ze zien ver weg meestal goed. Maar de dingen die dichtbij zijn, zien ze niet scherp. Symptomen:

 • Het kind heeft problemen met lezen.
 • Het kind ziet plaatjes in een boekje niet goed.
 • Het kind houdt een boek of beeldscherm (tablet of telefoon) ver van zich af om het beter te kunnen zien.

Bijziend

Kinderen ouder dan 6 jaar die niet scherp zien, zijn meestal bijziend. Ze zien dichtbij meestal goed. Maar de dingen die ver weg zijn, zien ze niet scherp. Symptomen:

 • Het kind herkent u niet goed als u ver weg staat.
 • Het kind zegt bijna nooit iets over dingen die ver weg zijn. Bijvoorbeeld ‘kijk, een vliegtuig!’.
 • Het kind knijpt met de ogen om ver weg beter te kunnen zien. Bijvoorbeeld bij televisie kijken.

Als het kind met 1 oog niet scherp ziet, kan dat oog lui worden. Uw kind kijkt dan alleen met het goede oog. Het oog dat niet scherp ziet, wordt niet gebruikt.

Een kind dat niet scherp ziet, kan ook scheelzien. Het lukt dan niet om met beide ogen precies dezelfde kant op te kijken.

Oorzaken

Als het kind niet scherp ziet, komt dat meestal door deze dingen:

 • De ooglens en het netvlies staan te dicht bij elkaar. Het kind is dan verziend.
 • De ooglens en het netvlies staan te ver van elkaar af. Het kind is dan bijziend.

Hoe werkt het oog?

Licht schijnt via de pupil in het oog. Hierbij gaan de lichtstralen door het hoornvlies en door de lens van het oog. Het hoornvlies en de lens zorgen ervoor dat lichtstralen precies goed op het netvlies komen. Hierdoor kunnen we scherp zien.

Soms lukt dat niet goed. Dat kan komen doordat er iets met de ooglens aan de hand is. Of doordat het oog van uw kind nog verder moet groeien of juist te ver door groeit. Ook ligt soms het hoornvlies niet helemaal glad over de pupil. Dit heet een cilinder-afwijking.

Diagnose

– Kinderen jonger dan 8 jaar die niet scherp zien, gaan naar een oogarts of een orthoptist.

– Kinderen van 8 jaar en ouder gaan naar de opticien in een brillenwinkel.

 • Het kind krijgt een oogtest of oogonderzoek:
  • Bij een oogtest moet het kind van een afstand kijken naar plaatjes of letters.
  • Bij een oogonderzoek kijkt iemand of er problemen zijn met het oog van het kind. Meestal doet de orthoptist of de optometrist dit. Bij een eerste oogonderzoek krijgt uw kind vaak druppels in de ogen. De druppels maken de pupillen groter. Zo kan het oog beter worden onderzocht. Na het druppelen kan uw kind wazig zien en last hebben van fel licht. Dat gaat vanzelf weer over.

Beleid

Een bril

Verziend

Als het kind verziend is, dan krijgt het een bril met glazen die groter maken. De sterkte van de bril heeft dan een plus (+) voor het cijfer. Bijvoorbeeld +1 of +2.

Bijziend

Is het kind bijziend, dan krijgt het een bril met glazen die kleiner maken. De sterkte van de bril heeft dan een min (-) voor het cijfer. Bijvoorbeeld -1 of -2.

Cilinder

Soms ligt het hoornvlies niet helemaal glad over de pupil. Het kind heeft dan een cilinder-afwijking. De bril kan dan zo gemaakt worden, dat het kind weer beter kan zien.

Beloop

Het is normaal dat kinderen tot 3 of 4 jaar dingen die dichtbij zijn minder scherp zien (verziend). Dat komt doordat hun ogen nog moeten groeien. Als het oog groter groeit, gaan kinderen dichtbij vaak vanzelf scherper zien.

Soms groeit het oog te ver door. Dan kan het kind ver weg niet meer scherp zien (bijziend). Dit merkt u vaak als het kind tussen de 6 en 12 jaar is.

Is het kind bijziend? Deze adviezen kunnen voorkomen dat dit erger wordt:

 • Zorg dat het kind veel buiten is. Het liefst elke dag 2 uur.
 • Zorg dat het kind een boek of telefoon niet te dicht bij de ogen houdt.
 • Laat het kind na 20 minuten dichtbij kijken, steeds even 20 seconden ver weg kijken.

Het oog is pas helemaal klaar met groeien als het kind 21 jaar is.

Bijlagen

Referentie: Thuisarts