Oorsuizen

Algemeen

Tinnitus (oorsuizen) is het horen van geluiden die anderen niet horen. 2 Miljoen Nederlanders hebben het.

Symptomen

 • Kan verschillende geluiden geven, bijv: suizen, rinkelen, fluiten of zoemen geven
 • Concentratieproblemen, slaapproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn, nekspanningen, angst, gevoelens van wanhoop en boosheid, deprimerende gevoelens en snel geïrriteerd zijn.

Oorzaken

 • Idiopathisch
 • Beschadiging van hersencellen (rol bij het gehoor).
 • Beschadiging van gehoorcellen (zenuwcellen) in het binnenoor. Ze sturen dan geluidsprikkels naar hersenen. Kan ontstaan door:
  – langdurige oorontsteking
  – ontsteking van de gehoorcellen
  – lawaai, zoals een ontploffing of harde muziek
  – ongeval, bijv beschadiging van de schedel
 • De gehoorbeentjes kunnen beschadigd (otosclerose)
 • Een vernauwd bloedvat kan het geluid veroorzaken.
 • Pulsatiele tinnitus ( zoals het horen van de hartslag )
 • Medicaties (bijv. acetylsalicylzuur, Salicylaten, aminoglycosiden, lisdiuretica, cisplatine)
 • Verkoudheid of oorontsteking
 • Verstopte oor
 • Slechthorendheid
 • Ongeval (bijv. beschadiging van de schedelbasis)
 • Glomus-tumor
 • Halsslagaderstenose of dissectie
 • Arterioveneuze misvorming
 • Aneurysma
 • Pseudotumor cerebri
 • Glomus-tumor
 • Tubadysfunctie (buis van Eustachius)
 • De ziekte van Menière
 • Labyrinthitis
 • Stress

Diagnose

Op basis van klinische klachten. KNO-arts kan verder onderzoeken: KNO-onderzoek, gehoortest, evt radiologisch onderzoek.

Beleid

Adviezen

Uitleg dat behandelmogelijkheden helaas nog zeer beperkt zijn.

Wat kan helpen:

 • Geconcentreerd bezig zijn met werk of hobby
 • Intensief sporten
 • Ontspannen (yoga)
 • Muziek
 • Omgevingsgeluid: tikken van de klok, het blazen van de wind, het ruisen van de zee en verkeer.
 • Tinnitus-maskeerders (maken aangenaam geluid/geruis dat het oorsuizen kan overstemmen.)
 • Hoortoestellen versterken spraak- en omgevingsgeluid, waardoor de tinnitus wordt teruggedrongen.
 • Leren omgaan met tinnitus via Tinnitusrevalidatie in audiologisch Centrum

Medicatie

 • Geen medicatie die het kan genezen
 • Als oorsuizen door verkoudheid dan: xylomethazoline neusspray
 • Tubadysfunctie: fluticason of avamys

Beloop

Soms gaat het oorsuizen vanzelf over.

Bijlagen

Referentie: Henw, thuisarts, website UMC Utrecht, Isala