Overige bloedglucoseverlagende middelen

Pioglitazon

Werking:

 • Verbetert insulinegevoeligheid door activatie van de kernreceptor ‘peroxisomal proliferator activated gamma’ (PPAR-gamma)
 • Verlaagt triglyceriden- en vetzuurplasma-waarden

Bijwerkingen:

 • Gewichtstoename (ca. 1-2 kg)
 • Oedeem
 • Mogelijk: verhoogd fractuurrisico, blaaskanker, hartfalen, pneumonie, bovensteluchtweginfecties
 • Overgevoeligheidsreacties en anafylaxie, macula-oedeem, slapeloosheid

Contra-indicatie:

 • (Verhoogd risico op) hartfalen
 • (Vermoeden van) leveraandoeningen
 • Terughoudendheid in combinatie met insuline (vooral bij ouderen)

Acarbose

Werking:

 •   Vertraagt afbraak in de darm van di-, oligo- en polysacchariden tot monosacchariden

Bijwerkingen:

 • Gastro-intestinale klachten, m.n. flatulentie en diarree (minder bij titreren)
 • Stijging leverenzymen en leverfunctiestoornissen

Contra-indicatie:

 • Ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 10 ml/min/1,73 m2)
 • Ernstige leverfunctiestoornis
 • (Verhoogd risico op) darmobstructie
 • Terughoudendheid bij darmziekten

Repaglinide

Werking:

 •  Stimuleert afgifte van insuline door de bètacellen
 • Werkingsduur gedurende de maaltijd

Bijwerkingen:

 • Buikpijn, diarree, gewichtstoename (ca. 1-2 kg)
 • Hypoglykemie
 • Overgevoeligheidsreacties

Contra-indicatie:

 • Ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 10 ml/min/1,73 m2)
 • Ernstige leverfunctiestoornis
 1. Eventueel in individuele gevallen op te hogen in overleg met de nefroloog.
 2. Exenatide is niet opgenomen als voorbeeld in deze tabel, omdat de kortwerkende versie qua gebruiksgemak voor de patiënt niet de voorkeur heeft, en de kosten van de langwerkende versie relatief hoog zijn.
 3. Canagliflozine is niet opgenomen als voorbeeld in deze tabel, omdat de kosten bij verhogen van de dosering bij onvoldoende glykemische instelling  relatief hoog zijn.