Plotselinge doofheid

Symptomen

Bij onverklaarde plotselinge doofheid hoort u opeens met één oor veel minder of niets meer. We weten niet hoe dit komt.

  • Meestal ontstaat onverklaarde plotselinge doofheid binnen enkele seconden tot minuten. Soms binnen 3 dagen.
  • De doofheid ontstaat vaak in één oor, heel soms in beide oren.
  • U hoort veel minder of niets meer met dat oor.
  • Het geluid dat u wél hoort, klinkt soms doffer, blikkerig of vervormd. U kunt ook een echo horen.
  • Als één oor helemaal doof is, kunt u moeilijk herkennen uit welke richting een geluid komt.
  • U kunt ook last hebben van duizeligheid, een gevoel van druk op uw oor en/of oorsuizen.

Plotselinge doofheid komt vooral voor bij volwassenen tussen de 30 en 60 jaar oud.

Oorzaken

Minder horen door een probleem aan het middenoor en gehoorgang
Bijvoorbeeld door
–  te veel oorsmeer
– ontsteking in het oor
– probleem met uw trommelvlies.

Minder horen door plotselinge doofheid
Bij geen afwijkingen kan het ‘plotselinge doofheid’. Zijn.

Als de huisarts denkt dat u ‘plotselinge doofheid’ heeft, stuurt deze u snel naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Bij 9 van de 10 mensen vinden de artsen geen oorzaak voor de plotselinge doofheid. Dan heeft u onverklaarde plotselinge doofheid. In het Engels heet dit ‘sudden deafness’.

De bof
Plotselinge doofheid aan 1 of 2 oren kan komen door de bof. Deze ernstige klacht komt heel weinig voor bij de bof. De kans is iets groter bij mensen die niet ingeënt zijn tegen de bof. U heeft bij de bof ook andere klachten, zoals koorts en 1 of 2 dikke wangen.

Diagnose

Op basis van klinische kenmerken.

https://dokteruslu.nl/stemvorkproeven

Beleid

Prednisolon kan alleen binnen 14 dagen na ontstaan doofheid helpen.

Beloop

  • Bij ongeveer 1 op de 3 mensen wordt het gehoor vanzelf weer beter.
  • Bij ongeveer 1 op de 3 mensen wordt het gehoor wel wat beter, maar niet helemaal.
  • Bij ongeveer 1 op de 3 mensen wordt het gehoor niet meer beter.

Als u nog wel iets hoort met uw oor, dan is de kans groter dat uw gehoor weer beter wordt.
Is het oor direct helemaal doof, dan is de kans dat u weer goed gaat horen kleiner.

In de eerste weken dat u slecht hoort, is de kans het grootst dat u weer beter gaat horen. Na 3 tot 6 maanden wordt het gehoor meestal niet verder beter.

Duizeligheid of een gevoel van druk op het oor gaan meestal helemaal weg. Het oorsuizen blijft vaak wel in het oor.

Bijlagen

Meer informatie:

Referentie: Thuisarts