SGLT2-remmers

Werking:

 • Blokkeert terugresorptie van glucose uit de voorurine naar het bloed, waardoor meer glucose-excretie met de urine

Bijwerkingen:

 • Frequent: genitale schimmelinfecties, daling eGFR in begin van behandeling
 • Soms: volumedepletie (duizeligheid, polyurie, obstipatie, droge mond)
 • Zelden: (euglykemische) ketoacidose anafylaxie; gangreen van Fournier
 • Niet uit te sluiten: verhoogd risico op amputatie van de onderste ledematen (vooral tenen), verhoogd fractuurrisico

Contra-indicatie:

 • Ernstige nierfunctiestoornis (eGFR < 30 ml/min/1,73 m2)*
 • Alcoholisme
 • Ondervoeding
 • Intermitterend vasten
 • Dieet met < 70 gram koolhydraten per dag
 • Actief voetulcus (voorzichtigheid bij voetulcus in verleden)
 • Recidiverende genitale mycotische infecties
 • Terughoudendheid bij patiënten met een verhoogd risico op gevolgen door bloeddrukdaling, zoals duizeligheid en vallen

Aandachtspunten:

 • Neem de tabletten bij vasten tijdens de ramaden bij de avondmaaltijd
 • Indien tijdens gebruik van de SGLT2-remmer de eGFR tot < 30 ml/min/1,73 m2 daalt, wordt geadviseerd om deze te continueren en pas te staken bij de start van nierfunctievervanging.

Staak de SGLT2-remmer (risico op euglykemische ketoacidose) bij:

 • elke situatie waarin de voedselinname fors verminderd is
 • koortsende ziekte
 • misselijkheid en braken
 • extreme dorst
 • diarree
 • voorafgaand aan een chirurgische ingreep

Ook bij:

 • een niet-genezende wond aan de voet
 • pijn, erytheem, zwelling in het urogenitale gebied in combinatie met koorts en malaise (mogelijke symptomen van gangreen van Fournier)

Stofnaam: dapagliflozine tablet 5/10 mg
Startdosering
  – 1 dd 10 mg
Maximale dosering
  – 10 mg/dag
Dosering bij verminderde nierfunctie
  – start geen behandeling bij eGFR < 30 ml/min/1,73 m2
– eGFR  > 30 ml/min/1,73 m2 geen dosisaanpassing nodig
Gebruiksadvies
instrueer patiënten om contact op te nemen bij elke situatie waarin de voedselinname sterk verminderd is, bij koorts, misselijkheid en braken, extreme dorst en voorafgaand aan een chirurgische ingreep

Stofnaam: empagliflozine tablet 10/25 mg
Startdosering
– 1 dd 10 mg 
Maximale dosering
– 25 mg/dag
Dosering bij verminderde nierfunctie
  – start geen behandeling bij eGFR < 30 ml/min/1,73 m2
– eGFR  > 30 ml/min/1,73 m2 geen dosisaanpassing nodig
Gebruiksadvies
instrueer patiënten om contact op te nemen bij elke situatie waarin de voedselinname sterk verminderd is, bij koorts, misselijkheid en braken, extreme dorst en voorafgaand aan een chirurgische ingreep.