Sulfonylureumderivaten

Werking:

  •  Bevordert afgifte van insuline uit de bètacellen
  • Mogelijk vermindering van microvasculaire complicaties

Bijwerkingen:

  • Gewichtstoename (ca. 2 kg)
  • Hypoglykemie (ernstige hypoglykemie 0-2%, kans gering bij gliclazide en tolbutamide)
  • Zelden: gastro-intestinale bijwerkingen, huiduitslag, leverfunctiestoornis, pancytopenie

Contra-indicatie:

  • Ernstige nierfunctiestoornis (gliclazide: eGFR < 10 ml/min/1,73 m2)
  • Ernstige leverfunctiestoornis

Stofnaam: Gliclazide Tablet (mga)1 80 mg (middellangwerkend)
Startdosering
  – 1 dd 80 mg
Maximale dosering
  – 240 mg/dag
Dosering bij verminderde nierfunctie
  – eGFR > 10 ml/min/1,73 m2 : dosisaanpassing niet nodig
Gebruiksadvies
  – 1-3 dd bij maaltijd

Stofnaam: Gliclazide Tablet (mga)1 30/60 mg (langwerkend)
Startdosering
  – 1 dd 30 mg
Maximale dosering
  – 120 mg/dag
Dosering bij verminderde nierfunctie
  – eGFR > 10 ml/min/1,73 m2 : dosisaanpassing niet nodig
Gebruiksadvies
  – 1 dd bij ontbijt

Gliclazide heeft 2 verschillende tabletpreparaten met verschillende farmacokinetische eigenschappen; 1 tablet 80 mg gliclazide met gereguleerde afgifte (middellangwerkend) komt ongeveer overeen met 1 tabet 30 mg gliclazide met gereguleerde afgifte (langwerkend). In verband met de farmacokinetische verschillen zijn de preparaten niet met elkaar te combineren. Wissel ook niet tussen de preparaten.