Varices

  • klachten: pijn, vermoeidheid, zwaar of gespannen gevoel
  • klachtenverbetering door beweging of hoogleggen
  • huidafwijkingen of oedeem (past bij CVI, cave: hartfalen)
  • predisponerende factoren (zwangerschap, staand beroep)
  • voorgeschiedenis (DVT, eerdere therapie)